Monika Balážková

TEG Slovakia s.r.o

riaditeľka

mobil: +421 910 750 775

E-Mail:  m.balazkova@teg-tex.com